17 juli 2009

Det är en fråga om ord och deras värde...


Så löjligt...
Så vitt jag med min icke befintliga medicinska utbildning kan bedöma handlar det bara om sedvanlig hantering vid elkonverting av hjärtrytmen.
När det formuleras så som på Expressens förstasida idag låter det extremt mycket mer dramatiskt va?

Inga kommentarer: