04 januari 2009

Att sköta ett sopnedkast kräver instruktioner

Avskrift från luckan på sopnedkast i Jennys och Johans portuppgång där de bodde fram till vår/sommar 2004 (ungefär…). Allt skrivet på en stilig plåtskylt framställd av företaget ”CROMTRYCK”:

Bruksansvisning för sopnedkast:

» Använd alltid papper som omslag till sopor och avfall och tillse noga, att intet spilles vid transport till nedkastet eller i röret närmast innanför luckan.

» Samla icke köksavfall och avskräde i köket utan slå genast in det i papper och kasta dagligen ned det i soptunnan.

» Stora omslagspapper och andra skrymmande föremål få en instoppas i nedkastet.

» Om dessa bestämmelser ej iakttagas förorsakas osnygghet i bostaden.

Misskötsel av sopnedkast medför förbud för dess användande.

Hälsovärdsnämnden

Inga kommentarer: