17 april 2008

Jag fick ett MMS i morse!


Någon är på tjocken...


Matte Britt tror att hon kände fosterrörelser idag, och efter konsultation med sakkunskapen så tror hon att det bara är "ett par stycken" (två va?) där inne.

Eftersom Idas huvudsakliga intresse är att äta så ska utfordring ske med viss finkänslighet eftersom överskottet går rakt till valparna. De får ju inte bli alldeles för stora utan ska glida ut lätt och smidigt - gärna en dag i förväg eftersom jag har bokat upp mig för en rackarns massa kring det så kallade bf-datumet.

(...har väl snappat ett å' annat från gravidbloggar på nätet)

Inga kommentarer: